Visie

Visie

ATD (All Together for Dignity) Vierde Wereld is een internationale mensenrechtenbeweging die opkomt voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting.

In onze organisatie werken mensen met verschillende politieke of (geloofs)overtuigingen samen. Wij vinden dat iedereen gelijkwaardig is en dus ook gerespecteerd moet worden.
Extreme armoede is een schending van de Rechten van de Mens. Extreme armoede veroordeelt miljoenen mensen tot een leven in mensonwaardige omstandigheden. Mensen die zelf in een situatie van extreme armoede leven, zijn de eersten om op te staan en zich te verzetten tegen deze uitzichtloosheid. De inzet van hun unieke kennis en ervaring willen wij inzetten om bruggen te bouwen. Hun ervaringskennis is onze basis om deel te nemen aan structureel dialoog of om structurele veranderingen voor te stellen.

Onze acties zijn gericht op de eerbiediging van ieders waardigheid en grondrechten. De samenleving zal pas veranderen als de allerarmsten onvoorwaardelijk als burgers worden erkend. Door onze krachten te bundelen – met de inzet en ervaringen van de allerarmsten zelf – willen wij een einde maken aan extreme armoede en zo een vreedzame samenleving opbouwen.

Onze basisopties