Medestanders

Medestanders

Medestanders zijn bruggenbouwers die in hun eigen omgeving de stem van de Vierde Wereld laten horen. Over de hele wereld zijn duizenden medestanders, al dan niet verenigd in lokale groepen, actief. Zij weigeren extreme armoede als een normaal gegeven te aanvaarden en willen solidair zijn met mensen die hierin gevangen zitten. Zij willen hen zien in hun waardigheid, met respect voor hun geschiedenis en opgebouwde kennis. Zij willen van de armsten leren. Daar waar de medestanders leven en werken, kunnen zij collega’s, vrienden, mensen binnen hun organisaties, erop wijzen dat mensen uitgesloten worden en hen oproepen om solidair te zijn en samen oplossingen te vinden.

Latest news