Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

De beweging ATD Vierde Wereld is in België actief via vier VZW’s :

  • ATD Vierde Wereld België vzw is erkend om fiscale attesten af te leveren en staat in voor de fondsenwerving. Ze steunt hiermee acties en teams van de Vierde Wereldbeweging in België en elders in de wereld. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op een financiële ondersteuning van de stichting ATD Vierde Wereld, erkend als stichting van openbaar nut.
  • ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles asbl is o.a. erkend en gesubsidieerd als organisatie voor permanente vorming.
  • ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles asbl als jeugdvereniging.
  • ATD Vierde Wereld Vlaanderen vzw is door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd als “bovenlokale vereniging waar armen het woord nemen”

Elke vzw heeft een Algemene Vergadering (AV), die jaarlijks bijeenkomt en waarvan de bevoegdheden door de statuten van de organisatie worden bepaald. De AV kiest de leden van de Raad van Bestuur, die het beleid en de strategie van de vzw uittekent op lange termijn. De Raad van Bestuur heeft een nauwe band met het Nationaal Team, dat de verantwoordelijkheid draagt voor het dagelijks uitvoerend bestuur van ATD Vierde Wereld België.

Latest news