Wie zijn we ?

Wie zijn we?

ATD Vierde Wereld wil extreme armoede beëindigen en verenigt zich met mensen die leven in armoede. ATD Vierde Wereld doet beroep op het engagement van allen om onze samenleving en de heersende mentaliteit te veranderen. De beweging ATD Vierde Wereld werd gesticht in 1957 door Joseph Wresinski en brengt mensen met verschillende culturen en verschillende sociale achtergronden samen in meer dan 30 landen in Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Europa.
ATD Vierde Wereld is een niet-gouvernementele organisatie zonder religieuze of politieke overtuiging.

ATD Vierde Wereld streeft in België drie prioriteiten na:

  1. Toegang verzekeren tot onderwijs en het opbouwen van kennis voor iedereen
  2. Het bevorderen van een economie die mens en aarde respecteert
  3. Mobiliseren voor vrede en mensenrechten.

Bij elke van deze prioriteiten gaat ATD Vierde Wereld België de ambitie aan om diegene op te zoeken die door onze samenleving wordt uitgesloten.