Willebroek

Willebroek

De groep ATD Vierde Wereld Willebroek bestaat uit mensen met armoede-ervaring en medestanders die geregeld bijeen komen en aan verschillende activiteiten en acties deelnemen. Onderlinge steun, leren van elkaar en naar buiten treden staan voorop.

Contactpersoon:
Miriam Meeusen
atdwillebroek@gmail.com

Post en telefonisch contact:
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
tel. 02/647.92.25

Latest news