Oostende

Oostende

Sinds 1996 is ATD actief aan de Kust met een medestandersgroep.

Medestanders zijn mensen, die ongeacht of ze armoede zelf meegemaakt hebben of niet, aan de kant staan van mensen die in armoede en uitsluiting leven.

We zijn met zo’n 10-tal actieve leden en komen maandelijks samen om onze ervaringen te delen waardoor we elkaar bevragen, inspireren en bemoedigen. Op de plaatsen waar we komen zoals op ons werk, in onze buurt, in de verenigingen waar we actief zijn , in de familie – en vriendenkring komen we op voor wie aan de kant geduwd wordt.  Dat zit vaak in kleine dingen zoals een vraag stellen, een vooroordeel weerleggen,… Naast dit individuele engagement doen we als groep aan sensibilisering naar het beleid en de gehele samenleving: we schrijven brieven, gaan in gesprek met tal van instanties, geven vorming of lezingen, werken mee in de werkgroep 17 oktober en Ieders Stem Telt, organiseren samen met anderen ontmoetingsfeesten,… Dit alles met het uiteindelijke doel van een structurele armoedebestrijding en vanuit de waardigheid van ieder mens.

Praktisch: Onze maandelijkse samenkomsten vinden plaats in Dagcentrum De Takel, Elisbethlaan 221 te Oostende, gewoonlijk de 4de woensdag van de maand, steeds van 19u 30 tot 22 u. Niet in juli en augustus.

Naast de medestandersgroep hebben we sinds 2006 tevens een voorbereidingsgroep voor de volksuniversiteit, hoofdzakelijk bestaande uit mensen in armoede. Met deze groep nemen we deel  aan de Vlaamse volksuniversiteit.

Om deze goed voor te bereiden, komen we maandelijks  samen om na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over het thema van deze volksuniversiteit. Hierbij hebben we respect voor ieders mening en zorgen we ervoor dat mensen met het moeilijkste leven, of zij die het moeilijkste spreken ook voldoende aan bod komen.

In deze groep wordt ook nieuws uit het dagelijkse leven gedeeld; wat goed gaat en wat tegenzit. We geven elkaar tips en ondersteunen elkaar in het dagelijks gevecht tegen armoede. Zo worden we sterker, krijgen we meer zelfvertrouwen en eigenwaarde en komen op voor onze rechten en voor maatregelen die iedereen uit de armoede moeten helpen.

Praktisch: Onze maandelijkse samenkomsten vinden plaats, gewoonlijk de 4de dinsdag van de maand, in Inloopcentrum Kwiedam, St. Sebastiaanstraat 16 a te Oostende, steeds van 19 u tot 21u30. Vanaf 18u30 is men reeds welkom voor een tasje soep met brood.
In juli en augustus zijn er geen gewone bijeenkomsten, wel doen we samen iets ontspannend of cultureels bvb: theater aan zee.

Contactpersoon:
Bea Verleyen
bea.verleyen@icloud.com
0472/346605

Latest news