Brugge

Brugge

De Brugse medestandersgroep is actief sinds 1985. De groep wil het armoedeprobleem aankaarten in de brede maatschappij, op het werk en in de verenigingen waar we lid van zijn. Om met voldoende kennis te kunnen spreken nemen we deel aan vormingsdagen, kennisvoormiddagen en volksuniversiteiten waar armen het woord nemen.

De medestandersgroep staat aan de wieg van Brugge Dialoogstad, een overlegplatform dat een brug probeert te slaan tussen armoedeverenigingen en het lokaal beleid. We nemen ook elk jaar het voortouw in de organisatie van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober.

De vergaderingen gaan door op de eerste woensdag van de maand bij een medestander thuis.

Contactpersoon:
Jo Dhaenens
jodhaenens@telenet.be
0485/123737

Latest news