Beginpagina > Wie zijn wij ? >

Over ATD Vierde Wereld

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Ze werd in 1957 door Joseph Wresinski, een Franse priester, opgericht samen met de inwoners van een sloppenwijk in de Parijse agglomeratie. Omdat Joseph Wresinski zelf in armoede opgroeide had hij een eigen kijk en inzicht in de realiteit van armoede en de wijze waarop ze kan worden bestreden: met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis.

- Onze inzet

- Uw inzet ?

- Onze beginselen

- Vierde Wereld ? Wat betekent dat ?