Beginpagina > Lokale inzet >

ATD Vierde Wereld Kust

OMDAT ARMOEDE ONS RAAKT...
komen we als medestanders van de armsten maandelijks samen om

- ons verder te verdiepen in het armoedevraagstuk en de armoedebestrijding en

- om onze ervaringen als bondgenoot van de armsten met elkaar te delen. Zo maken we elkaar sterker en inspireren we elkaar.

Deze medestandersvergaderingen vinden maandelijks plaats in Dagcentrum De Takel, Elisabethlaan 221 te Oostende, telkens van 19u30 tot 22u.

Data van dit werkjaar 2017-2018: ( steeds de 4 e woensdag van de maand, behalve in september en december) 14 september ,25 oktober, 22 november, 20 december, 24 januari, 28 februari, 28 maart, 13 25 april , 23 mei en 27 juni.

Daarnaast

- hebben we een vormingsproject “armoede en onderwijs", waarbij we samen met leerkrachten en andere schoolmedewerkers situaties van armoede en uitsluiting op school leren herkennen en nadenken over een armoedebestrijdingsbeleid op school.

- nemen we samen met mensen die armoede uit eigen ervaring kennen, deel aan (inter)nationale activiteiten van de Beweging ATD Vierde Wereld zoals de Volksuniversiteit, uitwisselingsprojecten of vormingen.

- organiseren we samen met het inloopcentrum Kwiedam van CAW Noord-West-Vlaanderen, de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen ( BMLIK) en Kaap-CM ontmoetingsactiviteiten voor en met mensen in armoede en bondgenoten zoals nieuwjaarsreceptie en zomerfeest’ Komterbie’
Met deze partners werken we tevens samen voor het organiseren van de nationale gezinsdag en de lokale voorbereiding van de volksuniversiteit.

- houden we jaarlijks een open vormingsavond of leesavond.
Plaats en datum wordt nog meegedeeld. Lees hier het verslag van een vorige leesavond.

- nemen we deel aan een bewustmakingsactie in Oostende op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede i.s.m. de Werkgroep 17 oktober. Ook doen we ’s avonds mee aan de herdenking in Gent, georganiseerd door [[BMLIK-] ->http://www.bmlik.be/](Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen) of aan de herdenking van ATD Vierde Wereld in Brussel.
Nav het jubileumjaar gaan we dit jaar naar Brussel. Het programma vindt u via : http://www.atd-vierdewereld.be/17oktober.
We reizen met de bus.
Meer info bij Bea Verleyen : 0472/346605 of bea.verleyen@icloud.com

Op 17 oktober 2008 waren we samen met mensen van Inloopcentrum Kwiedam van het CAW Noord-West-Vlaanderen namens België bij de onthulling van de nieuwe Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede in de Ierse hoofdstad Dublin. Een artikel met foto’s en een geluidsopname vindt u hier.
Oostende in Dublin 17-10-2008

Een delegatie uit Oostende was op 17 Okober 2008, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, bij de inhuldiging van de nieuwe Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede in Dublin.

- ATD = All Together for Dignity

Contactpersoon:
Bea Verleyen,
tel. 0472/346605
Email: bea.verleyen@icloud.com