Kruising van Kennis

De vormingscyclus : "Kruising van Kennis”

Volwaardige participatie van mensen in armoede is een voorwaarde voor het bereiken van efficiënte oplossingen voor armoedeproblemen. Zij weten wat het is in armoede te moeten leven. Ze hebben ook ideeën over wat nodig is voor een meer rechtvaardige samenleving. Deze kennis noemen we ervaringskennis. Hulpverleners, politici, academici bezitten een andere kennis. Voor een doeltreffende armoedebestrijding zijn deze diverse soorten kennissen nodig. In de praktijk is het geen evidente zaak om deze heel diverse groep mensen te laten samenwerken. Kruising van Kennis zorgt er voor dat iedereen 100 procent kan meedenken over manieren om maatschappelijke problemen aan te pakken en te evalueren. Het is een garantie om duurzame oplossingen uit te werken.

Door kennis te kruisen gaan we confronteren. Iedere deelnemer zal zich moeten openstellen voor de kennis en de ervaringen van anderen. Om uiteindelijk te komen tot een meer complete kennis en een betere samenwerking. Iedereen leert elkaars logica kennen en beter begrijpen. Bovendien krijgen mensen in armoede hierdoor de kans om te groeien in dialoog. En zo ook sterker te worden.
Meer weten over Kruising van Kennis? Lees dan het charter.

 

Interesse ?

Wil jouw organisatie zijn manier van samenwerken en samen nadenken met mensen in armoede verbeteren? Stellen jullie je als hulpverleners ook de vraag hoe er een betere samenwerking tot stand kan komen met mensen in diepe armoede? Ben je bereid om jouw kennis te kruisen met de kennis van mensen in armoede?

We werken graag met je organisatie een 3-daagse vorming op maat uit. Plaats en data zijn in overleg te bepalen.
Prijs: afhankelijk van de plaats, het aantal mensen in armoede die meewerken, al of niet residentiële setting. De richtprijs is 2000 euro.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Download de folder.

Latest News