Zaterdag 23 september: Viering van drie jubilea in Brugge

Okra Maria Assumpta en ATD Vierde Wereld Brugge nodigen u uit

Artikel geplaatst 30 augustus 2017 Print Friendly

Zaterdag 23 september: Viering van drie jubilea in Brugge

Honderd jaar Joseph Wresinski,
Zestig jaar ATD Vierde Wereld internationaal,
Dertig jaar Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

De viering bestaat uit twee delen:

* Om 14.30 uur dankviering in de kerk van Maria Assumpta; Assebroek, Brugge.

* Om 15.30 uur voorstelling van de persoon van Joseph Wresinski en ATD Vierde Wereld. In de cultuurzaal van het Daverlocentrum, Assebroek. Door de ATD-medestandersgroep van Brugge.

In zijn geschriften windt père Joseph Wresinski er geen doekjes om: hij is gepassioneerd door de armsten, door Jezus Christus, en door de Kerk. En deze drie vormen voor hem een eenheid. De Beweging ATD Vierde Wereld is geen kerkelijke beweging. Ze staat open voor iedereen. En ieder mens, christelijk gelovig of niet, is geroepen om de extreme armoede te bestrijden.

De kerkelijke viering is vrij toegankelijk. Maar wie zich daar niet in herkent wordt evenzeer gewaardeerd. De toegang is gratis maar om organisatorische redenen en om recht te doen aan de mensen in armoede en aan hun inzet is een inschrijving vereist! De dag wordt afgesloten met een receptie.

Meer informatie vind je hier.