Werelderfgoedstad nu ook Dialoogstad

Mensen in armoede ontmoeten beleidsmakers in Brugge

Artikel geplaatst 19 augustus 2011 Print Friendly

Op woensdag 1 december 2010 was er een dialoogcafé in het stadhuis van Brugge. Mensen in armoede en beleidsverantwoordelijken ontmoetten er elkaar aan zeven dialoogtafels en spraken er over arbeid, cultuur, wonen, gezondheid, onderwijs en opvoedingsondersteuning, vooroordelen en uitsluiting, participatie en informatie. Het werd een ‘kruising van kennis’ waarbij de mensen in armoede echt het gevoel kregen dat er naar hen geluisterd werd.
Achteraf vertelden de woordvoerders van de politieke partijen wat ze geleerd hadden en waar ze werk willen van maken.
Het dialoogcafé is geen eindpunt geworden van een jaar voorbereidend werk. Het werd de start van een permanente dialoog tussen mensen in armoede, het middenveld en het beleid. De werkgroep ‘Brugge Dialoogstad’ komt geregeld samen en is momenteel bezig met:
- ‘Armoede op/van de kaart’: een folder en affiche met een overzicht van Brugse armoedeverenigingen
- ‘Dialoog werkt!’: een brochure om het middenveld te sensibiliseren voor de situatie van mensen in armoede in Brugge
- ‘Brugge Dialoogstad’: het verslag van het dialoogcafé bezorgen aan de politieke fracties in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012
Het verslag van het dialoogcafé vind je op http://www.brugge.be/internet/nl/content/files/Maatschappelijke_Begeleiding/Bruggedialoogstadverslag1december2010.pdf. Je leest er ook de namen van de groepen die deel uitmaken van de werkgroep
‘Brugge Dialoogstad’.


Het dialoogcafé in actie.


Overhandiging van het verslag aan de burgemeester.