Verontwaardiging

Artikel geplaatst 21 december 2011 Print Friendly

Verontwaardiging

Editoriaal VierdeWereldblad november-december 2011.

In de speelfilm ‘Joseph, de rebel – van wanhoop tot verzet’ zien we hoe de Beweging ATD Vierde Wereld ontstaat als reactie op de schrijnende ellende in een daklozenkamp. De mensen waren wanhopig en stichter Joseph Wresinski was verontwaardigd, reden om zich met de mensen te organiseren en samen te gaan strijden voor hun rechten. De Nederlands ondertitelde versie van deze Franse rolprent gaat op 3 en 4 februari 2012 in première in Antwerpen.
Verontwaardiging. Over het feit dat je je kind gedwongen hebt moeten afstaan voor plaatsing in een ander gezin. Over de toenemende armoede in de wereld, die in schril contrast staat met de excessen bij banken en op de
beurzen. Over de teloorgang van ons leefmilieu door overproductie en -consumptie. Mensen komen in beweging, doen mee aan Occupy Wall Street of lopen in Brussel of elders mee met ‘Los Indignados’, de verontwaardigden.
Oud-verzetsstrijder Stéphane Hessel schreef het boekje ‘Neem het niet!’ waarvan wereldwijd inmiddels honderdduizenden exemplaren zijn verkocht. Als jonge man werkte hij mee aan de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 tot stand kwam. Terugblikkend merkt hij op dat deze Verklaring alleen van belang is als verklaring en niet als juridisch document, maar dat ze desondanks toch een grote rol gespeeld heeft.
Welke onaanvaardbare situatie je ook opmerkt, onverschilligheid is de slechtst denkbare houding; want dan verliezen we een van de meest wezenlijke eigenschappen waardoor de mensheid zich kenmerkt -: het vermogen om in opstand te komen en het engagement dat daaruit voortvloeit, aldus Stéphane Hessel.

De redactie - Tekening Steven Gryspeerdt