Toekomstvisie ATD Vierde Wereld tot 2013

Vijf speerpunten in strijd tegen armoede

Artikel geplaatst 20 april 2009 Print Friendly

Toekomstvisie ATD Vierde Wereld tot 2013

Voor de komende jaren heeft de internationale beweging ATD Vierde Wereld vijf speerpunten gekozen om te werken aan een wereld zonder extreme armoede.

In bijgaand document treft u deze Toekomstvisie voor 2008 tot en met 2012 aan. Het is geen vrijblijvende visie, maar een een plan gekoppeld aan concrete doelen, die we werkelijk willen realiseren.
Het document is het resultaat van een wereldwijde dialoog tussen mensen met armoede-ervaring, medestanders en volontairs.

De vijf speerpunten die we gekozen hebben zijn:

1. Mensen bij elkaar brengen en vrede waar maken, steunend op hen die verzet bieden tegen extreme armoede.

2. Meer werk maken van de kennis van de armste burgers om grote maatschappelijke uitdagingen in de wereld anders te formuleren en aan te gaan.

3. De ethiek van de beweging rond de werving en het gebruik van financiële middelen verder uitwerken en bekend maken.

4. Jongeren steunen bij het realiseren van hun plannen. We willen hierbij in de eerste plaats aansluiting zoeken bij jongeren die de minste mogelijkheden hebben.

5. Cultuur, kunst, schoonheid en creativiteit delen in het belang van de ontwikkeling van iedere mens en elk volk.

Uitgebreide achtergronden en toelichting vindt u in het document.