Time’s up, rise now!

Voor een ambitieus, daadkrachtig,sociaal rechtvaardig en bindend klimaatplan!

Artikel geplaatst 14 december 2015 Print Friendly

Time’s up, rise now!

Derde keer, goede keer!
Verhuisd van Parijs wegens de terreuraanslagen en met een week uitstel kon de langgeplande klimaatmars op 6 december dan toch doorgaan.
Symbolisch in onze mooie stad als koningin der badsteden .

ATD doet mee voor een ‘klimaat in peace en vree’
Gewapend met megafoon en 17 oktober-vlag namen we met een groepje van ATD Vierde Wereld-Kust deel aan deze Klimaatmars.
Samen met meer dan 10.000 anderen wilden we druk uitoefenen op de wereldleiders, bijeen in Parijs voor de zoveelste klimaatconferentie,om een bindend, ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatplan uit te werken. Daarbij moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch beperkt worden zodat de aarde tegen het einde van deze eeuw niet meer dan 2 ° C opwarmt.
Al is deze doelstelling ondertussen achterhaald en en is 1,5°C de uiterste grens.
Want vandaag, met een opwarming van 0,8 °C voelen we reeds de gevolgen: smelting van de ijskappen en gletsjers, verzuring van de oceanen, toenemende extreme weersomstandigheden met meer of intensere stormen, orkanen en overstromingen, langer aanhoudende droogteperiodes… .
Aan het huidige tempo van opwarming wordt het minimum 4 °C warmer tegen 2100!

Klimaatontwrichting, armoede en geweld.
Reeds nu brengt de ontwrichting van het klimaat vele vluchtelingen op de been.
Reeds nu zijn extreme en langdurige droogtes mede oorzaak van conflicten en burgeroorlogen.
Reeds nu zijn extremere weersomstandigheden mee verantwoordelijk voor de stijging van de voedselprijzen en hongersnood in sommige streken.
Reeds nu weten we dat het steeds de armste bevolkingsgroep is die de hoogste prijs betaalt als het noodweer toeslaat. Zij blijven het langst verstoken van hulp en hebben niet de middelen om te vluchten. En indien ze verplicht worden het gebied te verlaten, zijn ze dikwijls nadien niet meer welkom bij de wederopbouw. Dat hun wijken van de kaart geveegd zijn, komt de overheden dan goed uit, ‘opgeruimd staat netjes’.

Maar wat als…
de strijd om drinkbaar water nog bovenop de al bestaande conflicten komt?
de stijging van de zeespiegel of de onmogelijkheid tot het verbouwen van voedsel in bepaalde streken nog grotere migratiestromen meebrengt?
Wat als… ?

Sociale rechtvaardigheid!
Redenen te over om onze missie en boodschap van ‘samen voor waardigheid en solidariteit over alle grenzen heen’ indachtig, ons aan te sluiten bij de klimaatmars.
Samen voor sociale rechtvaardigheid!
Immers; de landen, vooral uit het Zuiden, die minst bijgedragen hebben tot de vervuiling en klimaatontwrichting, zullen het meeste getroffen worden bij een opwarming van meer dan 1,5 ° C.

Een grote opkomst, een goede sfeer, creativiteit alom en het weer zat mee.
Gevolg gevend aan de oproep van de organisatoren Climate Express en de Klimaatcoalitie trok een bonte verzameling van jong en oud, deelnemers uit milieu-, noord-zuid-, sociale - en burgerbewegingen en vakbonden in een kleurrijke en creatieve optocht van het Zeeheldenplein naar het Strandplein.

Een mensenketting als krachtige afsluiter van de Klimaatmars
Eénmaal op het Strandplein, de eindbestemming, vormden we een reusachtige, kilometerslange mensenketting op het strand en trokken we een symbolische rode lijn. Op de plaats waar, als het van ons afhangt, de zeespiegel zal blijven!

Do it now! De tijd om keuzes te maken is nú aangebroken.
Er gebeuren zoveel dingen op onze planeet die duidelijk maken dat we voor een andere samenleving moeten kiezen.

Medestander Johan en mede organisator van de Klimaatmars blikt tevreden terug: ’het was een mooi moment voor de democratie en de wereldwijde solidariteit, blij dat zovelen hun stem lieten horen en zich niet laten afschrikken door wie of wat dan ook. Nu we met zovelen waren, enkel nog maar in België, ben ik er zeker van dat we de regeringsleiders kunnen beïnvloeden.
Wij zijn niet te stoppen, de klimaatverandering wel !’

B.V.

11 photos