Symposium juni 2017: Armoede doet ons anders nadenken over de wereld.

Internationaal symposium vanuit het leven en de visie van Jospeh Wresinski (1917-1988) van 6 tot 13 juni 2017 in Cérisy-la-Salle (Normandië, F)

Artikel geplaatst 24 mei 2017 Print Friendly

Symposium juni 2017: Armoede doet ons anders nadenken over de wereld.

Joseph Wresinski blijft ook honderd jaar na zijn geboorte ons denken en handelen uitdagen. Zijn gedachtengoed en zijn levenswerk, gericht op het uitroeien van extreme armoede, zullen getoetst worden aan dat van onder meer Simone Weil, Hannah Arendt, Marcel Mauss, Paolo Freire, Darwin, Confucius, Bronislav Geremek … en aan ervaringen van verzet tegen extreme armoede.

Onderzoekers, deskundigen, mensen met ervaring van armoede en kunstenaars uit vijftien landen wereldwijd zullen deelnemen en zich samen beraden over denkpistes voor de toekomst.

Om het symposium online te volgen en te reageren,
www.atd-fourthworld.org/stop-poverty
De bijeenkomst is drietalig (Frans, Engels, Spaans).
Om meer te weten: http://bit.ly/colloque-cerisy

Meer te weten komen over het leven en het gedachtengoed van Joseph Wresinski, oprichter van de internationale beweging ATD Vierde Wereld?: http://www.joseph-wresinski.org/nl/