Zeven organisaties op de barricade tegen een verfoeilijke fiscale wet

Persbericht

Artikel geplaatst 28 juni 2017 Print Friendly

Zeven organisaties op de barricade tegen een verfoeilijke fiscale wet

Op dinsdag 27 juni 2017 sprongen zeven organisaties in de bres om bij het Grondwettelijk Hof een beroep in te stellen om een fiscale wet, die nadelig is voor de kinderen van asielzoekers, te laten vernietigen. Met de wet, die stelt dat asielzoekers geen fiscale inwoners van België zijn, wil de overheid voorkomen dat gezinnen die asiel aanvragen een beroep kunnen doen op een belastingkrediet voor kinderen ten laste. Het gaat om fiscale steun voor elke Belgische fiscale inwoner met een laag inkomen, voor een maximaal bedrag van € 440 per jaar per kind, wat amper een derde van de schoolkosten per kind dekt . De steun is dus onmisbaar voor mensen die niet mogen werken en veel jaren van zware administratieve procedure tegemoetzien. De afschaffing van die hulp is een schande, aldus de organisaties.

Om even terug te gaan in de tijd: zes maanden geleden, op 30 december 2016, werd in het Belgisch Staatsblad een nieuwe fiscale wet gepubliceerd op initiatief van N-VA-minister Johan Van Overtveldt. Zijn doelstelling: voorkomen dat asielzoekers die geen beroepsinkomen hebben, een beroep kunnen doen op het belastingkrediet voor kinderen ten laste, nadat ze zich in België gevestigd hebben. In de praktijk heeft de Minister in de wet het vermoeden geïntroduceerd dat asielzoekers zonder beroepsinkomen niet als Belgisch fiscaal inwoner kunnen worden beschouwd, en dat vanaf aanslagjaar 2018.

“Dit is een regelrechte schande”, aldus Delphine Chabbert, woordvoerster van de organisaties. “Omdat de procedures zolang duren, zal een deel van die mensen de tijd gehad hebben om sterke banden te ontwikkelen met België, hun kinderen op school in te schrijven, sociale relaties aan te gaan … Dat zou moeten volstaan om hun als fiscale inwoners van België te beschouwen, en hen een beroep te laten doen op het belastingkrediet.” Zeven organisaties hebben de beslissing genomen een procedure op te starten om de wet bij het Grondwettelijk Hof te laten vernietigen: ATD Vierde Wereld, Ciré, DEI-Belgique, de Ligue des droits de l’Homme, de Service Droit des Jeunes, UNICEF België en de Ligue des familles, die de actie coördineert.

Onze eis is gestoeld op drie belangrijke argumenten:

  1. Asielzoekers worden doorgaans al niet als inwoner erkend. De maatregel is dus nutteloos, ze stigmatiseert en destabiliseert de asielzoekers die kunnen bewijzen dat ze (economische en sociale) banden met België hebben.
  2. De wet is ook een inbreuk op de principes van gelijkheid en non-discriminatie, aangezien asielzoekers de mogelijkheid wordt ontnomen om als Belgisch fiscaal inwoner erkend te worden, terwijl die mogelijkheid wel bestaat voor andere, Belgische en buitenlandse, personen die niet over voldoende belastbaar inkomen beschikken. De Raad van State heeft trouwens ook al een advies in die zin gegeven, zonder evenwel conclusies te trekken .
  3. De maatregel is immoreel. Asielzoekers behoren tot de meest kwetsbare personen, ze worden geconfronteerd met extreem lange procedures en met moeilijkheden in verband met integratie. Erger nog, deze maatregel treft vooral gezinnen met kinderen, voor het merendeel zonder enig inkomen, die hulp van ongeveer € 1 per dag per kind zullen verliezen.

Hoe is het mogelijk dat eenzelfde regering asielzoekers oproept om zich snel in te burgeren, maar die integratie tegelijk nog complexer maakt dan ze al is? Zelfs het budgettaire argument dat de maatregel zou moeten rechtvaardigen, raakt kant noch wal, want geen enkel cijfer toont de verwachte besparing aan. Wel integendeel, minister van Financiën Van Overtveldt heeft uiteindelijk zelf aangegeven dat “de afschaffing van dat belastingkrediet niet door begrotingsredenen is ingegeven, maar de tenuitvoerlegging vormt van een principiële beslissing”.

Onze grondwet, die op het principe van menselijke waardigheid steunt, beschermt iedereen tegen discriminatie, kinderen in het bijzonder. Bovendien heeft België het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind geratificeerd. Deze fiscale wet is een flagrante bespotting van die principes. De organisaties eisen dat deze beschamende wet wordt ingetrokken. Dat is ook wat de asielzoekers en hun kinderen verwachten. Dringend.

Contact

Interviewaanvragen kunt u rechtstreeks richten aan:
Edoardo Traversa, advocaat en professor fiscaal recht
0494/18.24.38, edoardo.traversa@gmail.com

Klik hier voor het volledige persbericht

PDF - 312.7 kB