Oproep aan de leden van het Europees Parlement

’Ons verzetten tegen uitsluiting’

Artikel geplaatst 25 mei 2009 Print Friendly

Oproep aan de leden van het Europees Parlement

Een gemeenschappelijke toekomst komt er alleen als we de armoede uitroeien en ons verzetten tegen uitsluiting

Er zal voor iedereen in Europa vooruitgang zijn als de armsten en uitgeslotenen deze vooruitgang mee kunnen bewerkstelligen en er ook kunnen van genieten.

De crisis brengt veel onzekerheid mee. Juist daarom vraagt ATD Vierde Wereld aan de leden van het Europees parlement om zich te engageren op basis van
programma’s die de ambitie en de moed hebben om de bevolkingsgroepen te bereiken die in extreme armoede leven, dit in een geest van billijkheid zodat er een einde komt aan het afschrijven van de meest kwetsbaren.

Als de huidige crisis geen radicale veranderingen meebrengt voor een ‘nieuwe
wereldorde’ dan zullen de ongelijkheden blijven bestaan en bovendien voor hen
die ze ondergaan nog meer geweld en lijden veroorzaken.

Dit is een deel van de oproep die ATD Vierde Wereld heeft verspreid onder kandidaten voor het Europees Parlement. De hele oproep vindt u hier als PDF-bestand.