Ook daklozen hebben recht op recht

Bij het Centraal Station in Brussel is sinds 1986 tweewekelijks een bijeenkomst onder de noemer Mensenrechtencomité van het Centraal Station. Daklozen en andere uitgesloten mensen wisselen hier nieuws, ervaringen en kennis uit.
Sinds 2001 is er bovendien wekelijks een gratis juridisch spreekuur, dat in eerste instantie bedoeld is voor daklozen.

De volledige versie van dit artikel verscheen eerder in VierdeWereldblad 159, sept.-okt. 2008. Klik hier voor de PDF-versie van het blad.

Artikel geplaatst 1 december 2008 Print Friendly

Ook daklozen hebben recht op recht

Juridisch spreekuur voor daklozen

“De laatste jaren komen steeds vaker illegalen zonder papieren naar het juridisch spreekuur. Het is heel moeilijk daadwerkelijk iets te doen voor deze mensen. Als zij ook nog eens geen netwerk hebben waar ze een beroep op kunnen doen, staan ze er echt heel slecht voor.”

Dat zegt mr. Caroline Lejeune die vanuit het Huis van de Rechten van de Vierde Wereld (Maison Droit Quart Monde) deze wekelijkse gratis hulpdienst bij het Centraal Station in Brussel coördineert.

Een tiental advocaten, altijd samen met een militant die armoede en uitsluiting uit eigen ervaring kent, zijn sinds 2001 om de beurt op donderdagavond van zeven tot acht uur paraat. In eerste instantie om te
luisteren, want soms is een verhelderend gesprek voldoende. Maar als er werkelijk juridische steun nodig is, kan er beroep gedaan worden op een dertigtal advocaten die achter het project staan.

“Daklozen zijn onze eerste doelgroep, maar ook andere mensen met vragen en problemen zijn welkom”, licht mr. Lejeune (1979) toe. Het project is erkend als officiële hulpdienst. De uren van de juristen worden daarom door de overheid vergoed. Voor de overige kosten is er subsidie van de Koning Boudewijnstichting. Mr. Lejeune: "Een vraag die soms gesteld wordt is bijvoorbeeld: heb ik als dakloze recht op een uitkering en hoe kom ik daar dan aan? Het antwoord is overigens ja, ook een dakloze heeft in principe recht op leefloon."

Initiatiefnemer

Maison Droit Quart Monde is fysiek gevestigd in het advocatenkantoor van mr. Georges De Kerchhove, initiatiefnemer van het project en sinds een aantal jaren voorzitter van de Beweging ATD Vierde Wereld in België. Uit een tekst die in een lijst aan de muur hangt, blijkt dat alle advocaten hier de basisopties van de Beweging ATD Vierde Wereld onderschrijven en dat zij ervoor ijveren om recht en gerechtigheid toegankelijk te maken voor de meest uitgesloten mensen.

Foto:

Advocaat Laurent Weyers en militant Hector Guichart staan tijdens het juridisch spreekuur op donderdagavond bij het Centraal Station in Brussel een bezoeker te woord.

Stages

Veel jonge advocaten liepen stage op het kantoor van mr. De Kerchove. Via het spreekuur en het Mensenrechtencomité leerden zij armoede en onrecht in eigen land van dichtbij kennen. Zoals bijvoorbeeld Alexis Deswaef, die in 2007 de internationale pleitwedstrijd over mensenrechten in het Franse Caen won. "Door deze stage besefte ik dat de mensenrechten niet alleen aan de andere kant van de wereldbol geschonden worden", aldus Deswaef in een interview met het weekblad Brussel Deze Week.

Tekst en foto: Jos Delisse