Onze inzet

Onze inzet is gericht op:
- personen en gezinnen ontmoeten die in armoede leven
- luisteren naar deze mensen en leren van en met hen
- grote armoede beter leren kennen
- actie voeren met mensen in armoede met de bedoeling grote armoede te doen verdwijnen
- de publieke opinie en de overheid aanspreken; via dialoog met mensen in armoede en andere partners werken aan een betere samenleving voor iedereen

Hoe U zich kunt inzetten leest u hier.

Artikel geplaatst 7 december 2005 Print Friendly

In Vlaanderen is de voornaamste actie de Volksuniversiteit van de Vierde Wereld, waar mensen die in armoede leven samen met anderen in dialoog treden.
Daarnaast doen we aan beleidsbeinvloeding (op eigen initiatief en met andere verenigingen samen) en zijn we actief om burgers van alle leeftijden te sensibiliseren (via het tweemaandelijkse Vierde Wereld Blad, pedagogische pakketten, medestandersgroepen,...)

terug