Onze beginselen

Armoede bestrijden met en vanuit de armsten

In 2004 werkten wereldwijd duizenden leden van ATD Vierde Wereld samen aan een tekst die uitdrukt waar we voor staan. Het resultaat op één A4 vindt u hier .

Artikel geplaatst 5 februari 2006 Print Friendly

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Ze werd in 1957 door Joseph Wresinski, een Franse priester, opgericht samen met de inwoners van een sloppenwijk in de Parijse agglomeratie. Omdat Joseph Wresinski zelf in armoede opgroeide had hij een eigen kijk en inzicht in de realiteit van armoede en de wijze waarop ze kan worden bestreden: met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis.

Teams van de ATD Vierde Wereld zijn permanent op zoek naar de armste personen en gezinnen op vijf continenten om hen te kennen en te ondersteunen in hun dagelijkse strijd om menswaardig te leven.

Grote armoede beschouwen we als een schending van de mensenrechten. De acties zijn gericht op de eerbiediging van ieders waardigheid en grondrechten. Dat is een duurzame basis voor de uitroeiing van grote armoede.

In België heeft de beweging een Vlaamse tak, ATD Vierde Wereld Vlaanderen vzw, erkend als vereniging waar armen het woord nemen. Daarnaast is er een Franstalige tak, ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles, erkend als vereniging van ’éducation permanente’.