Nuit Debout in Oostende; ATD Vierde Wereld- Kust was erbij.

Artikel geplaatst 16 juni 2016 Print Friendly

Nuit Debout in Oostende; ATD Vierde Wereld- Kust was erbij.

Burger sta op !
Geïnspireerd door Nuit Debout in Parijs nam ATD medestander Johan het initiatief voor een ‘Nacht Opstaand ‘in Oostende.
Op (Pinkster)zondag15 mei om 18 u was het verzamelen geblazen; verenigingen en bezorgde burgers kwamen tesamen om hun ongenoegen uit te spreken over de onrechtvaardige regeringsmaatregelen en de gevolgen daarvan op mens en samenleving.
Daarnaast kon er met elkaar gediscussieerd worden over alternatieven, die er wel degelijk zijn!

Wat vooraf ging
De uitspraken van Bart De Wever in 2015 over de geëmigreerde Berbers die geen meerwaarde bieden aan onze samenleving, lokten heel wat verontwaardiging uit. Om uiting te geven aan dit ongenoegen, kwamen vele mensen spontaan samen op de Antwerpse Grote Markt. Ze werden echter opgepakt door de politie want er was geen toelating aangevraagd voor deze ‘samenscholing’. Als reactie daarop en om het recht op vrije meningsuiting te verdedigen, kwamen en komen sindsdien in vele steden in Vlaanderen en Wallonië, ook in Oostende, wekelijks tientallen mensen bijeen. Vreedzaam, rechtopstaand, in stilte en op een onderlinge afstand van 2 meter om niet beschuldigd te worden van samenscholing. Burger Opstaand-Citoyen Debout was geboren.

Over (lands) grenzen heen
In Frankrijk werd dit concept omgedoopt in ‘Nuit Debout’ en onder deze vorm kwam het ook weer terug in eigen land.
Net zoals Burger Opstaand is het geen betoging of verstoring van de openbare orde. Maar een vreedzame bijeenkomst van mensen die voor één uur, twee uur of meer of de ganse nacht willen opstaan tegen de regering die mensen tegen elkaar opzet, die de aandacht voor het onrecht dat ze ons aandoet stelselmatig wegduwt en ons recht om openbaar onze zeg te doen, meer en meer beknot.

Oostende -15 mei 2016- 18u op het Wapenplein:
Tegenover deze regering die buigt, is er een burger die opstaat.


Johan verwoordt het zo in zijn welkoms- en openingswoord:
“Deze regering die buigt voor niet-verkozen Europese instellingen, voor een ondemocratisch bezuinigingsbeleid, voor een politiek die anderen discrimineert omdat ze een andere taal hebben, een andere godsdienst of geen, een andere naam hebben, omdat ze geen werk hebben, omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog en terreur, ziek of gehandicapt zijn, omdat ze arm zijn en niet tot die 1% Panamapaper-lui behoren !

De regering buigt voor geradicaliseerde nationalisten en extremistische neoliberalen, Voor een diamantsector die niet langer wenst belast te worden op haar winsten, voor multimiljonairs die hun geld in Zwitserland en Luxemburg onderbrengen maar hier werknemers ontslaan omdat ze zogezegd te duur zijn, voor een bankensector en speculanten die aan de basis liggen van de huidige financiële crisis, voor een wapenindustrie die ons dwingt om atoombommenwerpers te kopen die we niet kunnen betalen om mensen te bombarderen die onze vijand niet zijn.
Tegenover deze regering die buigt, is er een burger die opstaat. 
Het is een burger die denkt ‘Het is genoeg geweest.’ En ook: ‘Dat ze allemaal oprotten omdat ik het spuugzat
ben.’
De toestand in ons land en de Wereld is kritiek maar we kunnen hier het tij keren ! En net daarom geven we hier vanavond doelbewust het eerste woord aan de militanten en medestanders van ATD Vierde Wereld !”

Klik hier voor de getuigenis van ATD Vierde Wereld:

PDF - 31.4 kB

 

 

 

Mens erger je wel!
Want we zijn het beu en we zijn boos!
We willen samen mens zijn.

Dat was de rode draad doorheen de vele getuigenissen die gebracht werden.
Een jonge vrouw die voor het eerst deelnam aan een protestactie raapte al haar moed bijeen en met knikkende knieën maakte ze de ruim 200 aanwezigen deelgenoot van haar kwaadheid en bezorgdheid. ‘Omdat altijd dezelfde mensen de rekening betalen en dezelfde groepen ontzien worden, omdat al wie geen werk heeft, steeds meer opgejaagd,geminacht en schuldig bevonden wordt.’
Een vluchteling sprak over zijn inspanningen en opgerichte vereniging die autochtonen en vluchtelingen wil samenbrengen om elkaar te begrijpen, om verbondenheid tot stand te brengen, om samen mens te zijn.

Samen mens zijn
Samen voor Waardigheid- All together for Dignity,
moet dat niet het streven zijn van ons allemaal?
Burgers en politici over alle grenzen heen.

B.V.

7 photos