’Niets kan dialoog met armsten vervangen’

Volksuniversiteit bij Sociaal Economische Raad van Europa

Artikel geplaatst 5 februari 2011 Print Friendly

'Niets kan dialoog met armsten vervangen'


Waarom een Volksuniversiteit van de Vierde Wereld in de instituten van Europa?* ATD Vierde Wereld vroeg het aan Maureen O’Neill, lid van de Sociaal en Economische Raad van Europa (SER) en voorzitster van de werkgroep Europees Jaar van verzet tegen armoede, 2010. Ze was op 8 november de gastvrouw voor de 120 deelnemers van de Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld.

Waarom heeft de SER haar deuren opengezet voor deze bijeenkomst?
Het is de achtste keer dat de Raad leden van ATD Vierde Wereld ontvangt. Deze ontmoetingen zijn heel belangrijk voor ons. We werken vaak rond thema’s die betrekking hebben op jongeren, maar niets kan een dialoog met jongeren en volwassenen die in armoede leven vervangen. Zonder hen is ons werk niet verankerd in de realiteit. Daarom hebben we de Volksuniversiteiten van de Vierde Wereld altijd aangemoedigd om naar de SER te komen.

Wat zal u van deze dag bijblijven?
Ik vind dat de jongeren heel eerlijk zijn over de problemen waarmee ze geconfronteerd worden als ze een opleiding willen volgen of een waardige job zoeken. De overheid helpt jongeren vaak niet meer als ze ouder zijn dan 18.
Daartegenover geeft ATD Vierde Wereld vertrouwen en zelfwaarde. Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop de leden van ATD Vierde Wereld op het terrein actief zijn en vanuit deze ervaringen politieke voorstellen uitwerken zoals we vandaag gehoord hebben.

Is er een vraag die u in het bijzonder geraakt heeft?
Er was een opmerking over de verantwoordelijkheid van de overheid in de bestrijding van werkloosheid bij jongeren. Een jonge Brit vertelde dat men hem in het jobcenter steeds helpt om een CV te maken, maar hij zou liever een meer praktische vaardigheid leren. Zou het overheidsgeld niet beter besteed worden als we deze jongere de kans gaven een echte opleiding te volgen?

Nog een gedachte om af te sluiten...?
Politiek verantwoordelijken denken niet altijd op lange termijn. ATD Vierde Wereld probeert er sinds lang voor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met de stem van de armsten en dat beleidsmakers naar hen blijven luisteren.

Interview uit Feuille de Route, december 2010, vertaald en bewerkt door Sara Philips en Katia Mercelis.
Dit artikel is gepubliceerd in het Vierdewereldblad, februari-maart 2011. De PDF-versie vind je hier.

De Europese Volksuniversiteit bracht 120 mensen samen in de Sociaal en Economische Raad : volwassenen en jongeren die een moeilijk leven kennen, medestanders en een 30-tal Europese beleidsmakers. Ze werkten de hele dag samen rond het thema: ‘Met Jongeren bouwen aan een Europa zonder armoede en uitsluiting’.
Op de foto deelnemers van ATD Vierde Wereld België en Nederland.

Meer lezen over deze Europese volksuniversiteit? Klik hier.

* Joseph Wresinski, oprichter van de Beweging ATD Vierde Wereld, antwoordde in 1976 als volgt:
‘Daar waar de toekomst van een natie of een internationale gemeenschap wordt voorbereid, is het belangrijk dat de Vierde Wereld meedoet. Als zij er niet bij is als de plannen gemaakt worden, zal ze er ook niet bij zijn als de veranderingen tot stand komen.’