"Met jongeren bouwen aan Europa zonder armoede en uitsluiting"

Volksuniversiteit Vierde Wereld bij Sociaal Economische Raad Brussel

"Samen met de jongeren bouwen aan een Europa zonder armoede en uitsluiting." Dat was het thema van de Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld op maandag 8 november 2010 in de Sociaal Economische Raad van Europa (SERE) in Brussel.
Artikel geplaatst 23 november 2010 Print Friendly
Alle versies van dit artikel: [Nederlands] [français] [Deutsch]

Zo’n 120 mensen uit negen landen (Ierland, Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, België, Polen, Frankrijk, Zwitserland en Luxemburg) namen deel. Onder hen 90 leden van de Beweging ATD Vierde Wereld, jongeren en volwassenen met en zonder ervaring van armoede. Daarnaast waren er onder andere politici en vertegenwoordigers van de Europese instituten aanwezig. Zij gingen een dialoog aan rond het thema.

De bijeenkomst (de achtste Europese Volksuniversiteit van dit genre) was georganiseerd door de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, ATD Vierde Wereld in Belgie en de SERE in het kader van het Europees Jaar tegen armoede en uitsluiting. ATD Vierde Wereld mobiliseerde al eerder vele jongeren die samen een Oproep aan de burgers en politiek verantwoordelijken van Europa formuleerden. De Oproep werd op 17 oktober gepresenteerd bij de gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede bij het Europees parlement.


Terwijl de jongeren al vanaf mei 2009 aan de slag gingen met hun Oproep, werd in de Volksuniversiteiten in heel Europa ook gewerkt aan thema’s die verband houden met een rechtvaardige toekomst voor jong en oud: basisonderwijs, beroepsonderwijs, werk, het gezinsleven, burgerschap, discriminatie, geweld... Een 60-tal vertegenwoordigers van de Volksuniversiteiten en de jongeren wisselden op 8 november ervaringen en kennis uit met elkaar, medestanders en politiek verantwoordelijken, waaronder Isabelle Durant, vice-voorzitter van het Europees Parlement.

Juiste analyse
Uit de uitwisselingen kwam duidelijk naar voren dat jongeren en volwassenen met ervaring van armoede zelf heel goed in staat zijn om een juiste analyse te maken van hun situatie. Zij dragen ook oplossingen aan, maar lopen te vaak tegen wantrouwen en vooroordelen aan, omdat ze bijvoorbeeld uit een wijk komen met een slechte reputatie. Zij willen graag erkend worden als mensen - te vaak worden zij alleen maar beschouwd als ’probleemgevallen’.

Het accent in de dialoog lag op het belang van het opbouwen van een langdurige vertrouwensband met jongeren die met armoede en uitsluiting te maken hebben. Zij willen serieus genomen worden als zij met plannen, ideeen, voorstellen komen. Goede opleidingen en kwalificaties die bij hun eigen keuzes passen, daaraan hebben zij behoefte ! Ook het idee om jongeren die hun school niet (kunnen) afmaken een baan met vorming en opleiding aan te bieden, kwam naar voren.
De solidariteit tussen de generaties is daarbij belangrijk, de oudsten kunnen de jongsten steunen, samen komen ze verder.

Dramatisch
De delegatie van Ierland vertelde over de dramatische situatie waarin veel jongeren in hun land verkeren. Velen zijn volkomen op zichzelf aangewezen, zonder enige steun. Nogal wat jongeren leven op straat en soms is hun ellende zo groot dat ze tot zelfmoord worden gedreven. Zie ook: ’De moed van Grace’.

« Wij werken aan vele vragen rond jongeren en de strijd tegen armoede. Toch is een rechtsreekse dialoog als deze, waarbij wij echt met elkaar praten, onmisbaar. Zo kunnen we onze voorstellen verankeren in de werkelijkheid van de mensen die vandaag de dag zelf met armoede en uitsluiting te maken hebben. Wij moeten investeren in de jongeren om de toekomst van de maatschappij zeker te stellen », concludeerde Maureen O’Neill, voorzitter van de permanente studiegroep van de SERE in het Europees Jaar tegen armoede en uitsluiting.

Burgerbeweging
Veel deelnemers zijn door deze ontmoetingen gesterkt om hun engagement om te bouwen aan een Europa zonder armoede voort te zetten. Een van de jongeren zei ons: «We moeten leren van de ervaringen van onze ouderen, iets doen met ervaringen uit het verleden, maar er is nog heel wat werk te doen. We hebben wetten en regels nodig, maar dat is niet genoeg. We hebben vooral ook een burgerbeweging nodig, die erop toeziet, ervoor zorgt dat de wetten en regels ook daadwerkelijk worden toegepast. We hebben ervaren dat samen-zijn een bron is van nieuwe projecten, maar dat samen-blijven een bron is van werkelijke veranderingen. Wij, jongeren en ouderen, willen samen blijven werken aan een Europa zonder armoede. »

(Foto’s François Phliponeau / ATD Vierde Wereld).