Met ATD Vierde Wereld Kust werken we mee aan stadsenquête ’ Kom uit je schelp’

Artikel geplaatst 2 november 2016 Print Friendly

Met ATD Vierde Wereld Kust werken we mee aan stadsenquête ' Kom uit je schelp' Het is niet vanzelfsprekend als je in moeilijke omstandigheden leeft en vele zorgen hebt, om tijd en ruimte in je hoofd te maken om je inspraakrecht effectief uit te oefenen. Nochtans is het belangrijk dat ieders stem telt om tot een veilige, evenwichtige en humane samenleving te komen. En niet alleen de stem van diegenen die het luidste roepen, de meeste middelen of het grootste netwerk hebben. Het is essentieel dat de kijk van de ‘onderkant ‘ van de samenleving ook een plaats krijgt in het beleid. Daarom creëerden we als ATD Vierde Wereld in onze maandelijkse bijeenkomsten ruimte om de enquête ‘Kom uit je schelp’ in te vullen.

1 photos