Joseph Wresinski over Europa

’Een Europa van de Rechten van de Mens’

Artikel geplaatst 18 juni 2009 Print Friendly

Joseph Wresinski over Europa

Joseph Wresinki, stichter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, sprak op 30 juni 1987 in Brussel, bij gelegenheid van het feest rond de 30ste verjaardag van de EEG, deze woorden over Europa:

"Vrienden,
aan ieder van jullie, hier aanwezig,
leg ik deze vraag voor:
Bouw ik echt aan een Europa voor iedereen ?
Draagt wat ik doe, wat ik zeg, wat ik voorstel bij
tot de verwezenlijking van een Europa
waarin de allerarmsten eindelijk worden bevrijd?
Draagt het bij tot de verwezenlijking van een Europa
van de Rechten van de Mens?"