Het Volontariaat

Een engagement op lange termijn om armoede te bestrijden

Artikel geplaatst 6 oktober 2015 Print Friendly

Het Volontariaat

Het team van volontairs van ATD Vierde Wereld bestaat uit mannen en vrouwen die op lange termijn willen werken om, samen met mensen in armoede, armoede te bestrijden. De volontairs komen van verschillende sociale en culturele achtergronden en zijn jong, oud, single of hebben een familie. Zij delen allemaal hetzelfde engagement om samen te werken aan een rechtvaardigere samenleving.

 

Alle volontairs ontvangen dezelfde bescheiden toelage, ongeacht hun anciënniteit, ervaring of kwalificaties. Deze eenvoud laat hen toe om dicht te blijven bij mensen die in armoede leven. Het is een keuze die nieuwe relaties toelaat en een nieuw soort maatschappij creëert – eentje zonder uitsluiting, waarin niemand geminacht wordt.

 

Wanneer mensen volontair worden, kiezen ze ervoor om zich beschikbaar te stellen voor de noden van de organisatie door essentiële taken op te nemen en indien nodig, in het buitenland te wonen. Ze werken in kleine teams, ze steunen elkaar en delen hun verantwoordelijkheden, mislukkingen en successen.

 

Na een tijdje creëert de nabijheid met mensen in armoede alsook de noodzaak om op elkaar te vertrouwen, sterke persoonlijke banden onder de volontairs. Deze banden zijn een bron van hulp en sterkte en ze brengen het beste in mensen naar boven wanneer ze samen werken voor een wereld zonder armoede.

 

Als je meer wilt weten over het volontariaat, neem dan zeker contact met ons op: contact@atd-vierdewereld.be.