’Geen overhaaste adopties Haïtiaanse kinderen’

UNICEF en ATD Vierde Wereld op één lijn

Artikel geplaatst 29 januari 2010 Print Friendly

“Unicef waarschuwt tegen overhaaste adoptie van Haïtiaanse weeskinderen vanwege de extreem verwarde situatie die is veroorzaakt door de immense omvang van de ramp.”
Dit zei Véronique Taveau, woordvoerster van UNICEF tijdens een persconferentie in Genève.
“UNICEF en zijn partners zijn momenteel bezig deze kinderen te tellen, te zien of zij hun ouders hebben verloren en om de gezinnen te herhuisvesten,” gaf Taveau aan.
“We moeten deze taak van hereniging op ons nemen in een noodsituatie; daarbij moeten we ongepaste haast vermijden,” adviseerde zij. Daarbij onderstreepte ze dat onze inspanningen zich moeten richten op alle kinderen die vandaag te midden van de puinhopen leven, met respect voor prioriteiten.” (persbericht van 20 januari 2010).

Mechanismen
De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld steunt deze opstelling en de concrete actie die in deze richting wordt ondernomen volledig. In een studie gepubliceerd in 2004, “How Poverty Separates Parents and Children: a Challenge for Human Rights”, met een voorwoord van UNICEF, bracht ATD Vierde Wereld de mechanismen aan het licht die ertoe leiden dat kinderen definitief van hun gezinnen worden gescheiden, tegen hun wensen in, door omstandigheden van voortdurende armoede.
Haïti was één van de landen waar wij observeerden hoe deze scheidingen plaatsvonden, te wijten aan de enorme uitdagingen die de betrokken gezinnen moesten trotseren.
De studie kunt u vinden op:
http://www.atd-fourthworld.org/How-poverty-separates-parents-and.html