Een Europa zonder uitsluiting

Ook ATD Vierde Wereld bereidt zich voor op de verkiezingen

Artikel geplaatst 16 april 2014 Print Friendly

De snelle media doen al te vaak vergeten dat echte ontmoeting tussen mensen in armoede en beleidsmakers tijd vraagt. Veel tijd. Een dialoog bouw je op en kun je niet forceren in één moment of één dag. De Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld van 5 maart 2014 bracht mensen met armoede-ervaring en bondgenoten samen met Europese beleidsmakers.

 

{In de rechtstreekse dialoog was het delen van onze bekommernissen mogelijk.}
In de rechtstreekse dialoog was het delen van onze bekommernissen mogelijk.

De Europese Unie stelt de mens te weinig centraal in haar bezorgdheden en haar beleid. Sociale uitsluiting en armoede nemen toe op haar grondgebied. Mensen in armoede worden zelden gevraagd om mee oplossingen te zoeken. En als ze toch gevraagd worden, is het meestal om getuigenissen te geven, niet om mee te bedenken hoe de EU beter kan uitgebouwd worden.

ATD Vierde Wereld heeft vanaf het begin van de jaren ’70 bondgenoten gezocht binnen de Europese instellingen. Europarlementsleden van de werkgroep ‘ Extreme armoede en mensenrechten’ waren actief betrokken bij de realisatie van deze Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld. ATD Vierde Wereld Europa doet voorstellen voor de opbouw van een Europese Unie die trouw is aan haar waarden.

Hierbij enkele flitsen vanuit de Vlaamse Volksuniversiteit van 1 februari met Europarlementslid Marianne Thyssen als gast. Aangevuld met citaten uit het werkdocument van de Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld van 5 maart.

 


De groep van Kauwenberg werkte het thema ‘wettelijk bestaan’ uit: ‘Eigenlijk is dit een basisprobleem waar de Europese Unie wel echt een opdracht in heeft. Als iemand ‘niet bestaat’ kan hij niet participeren, niet van onderwijs of werk genieten, en geen waardig gezinsleven uitbouwen.’

Zolang mensen wettelijk niet erkend worden, hebben zij geen toegang tot welk recht dan ook. Het is alsof ze niet bestaan. Zelfs de statistieken houden geen rekening met hen. ATD Vierde Wereld hamert erop dat de Europese Unie hier een opdracht heeft.

 


’Er zou zo’n onderwijs moeten zijn waar een klas als klas overgaat of waar ze samen blijven zitten. Zo zijn de leerlingen meer verantwoordelijk voor elkaar.’
Uitbeelding van ‘De Klas’ door de groep uit Oostende.

Voortijdig schoolverlaten is een ernstig probleem in Europa. De werkloosheid bij jongeren stelt ons voor enorme uitdagingen. ATD Vierde Wereld vraagt dat de Europese Unie alle lidstaten ertoe aanzet om het onderwijs te herdenken, vanuit de kinderen en samen met hun ouders, in het bijzonder met hen die het meest uitgesloten zijn. Op die manier kan ieder kind op school leren en slagen, zonder discriminatie. Dit vereist een school die volop rekening houdt met de diversiteit van de kinderen en hun gezinnen. Een school die een echte samenwerking bevordert tussen alle ouders, leerkrachten, kinderen, hun omgeving en het economisch leven.

 


Europarlementariër Marianne Thyssen kwam luisteren. In de dialoog verwees professor Ides Nicaise naar artikel 9 van het Europees verdrag over de ‘horizontale sociale clausule’ : het effect van maatregelen op sociaal vlak, en in het bijzonder voor mensen in armoede, moet vooraf goed worden ingeschat. Thyssen reageerde hierop: ‘Het maatschappelijk middenveld bestaat niet alleen uit werkgevers en vakbonden. Het is breder. Het is ook jullie beweging (...). Het is die ruimte, die dialoog, die jullie moeten opeisen. Die dialogen die jullie hier in de Volksuniversiteiten voeren moet ruimte krijgen in het middenveld. Het is een boodschap van onderuit. Van alle kanten moeten we stimuleren om die dialogen aan de gang te houden.’

Redactie:Katia Mercelis en Isabelle Maes
Foto’s: Freddy Lambier en Jos Delisse
“De Europese Volksuniversiteit van 5 maart werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.”