Drie sporen

Artikel geplaatst 28 augustus 2015 Print Friendly

Drie sporen

ATD Vierde Wereld wil armoede uitroeien en werkt hiervoor op drie sporen:

1 samen met mensen in armoede streven we ernaar dat de rechten gerespecteerd worden van de mensen die we kennen maar ook van hen die we niet bereiken. In de volksuniversiteit leren we veel, maar dat is niet het enige doel. Op de vorige bladzijden in dit nummer kan u een artikel lezen over ‘drempels’. Met de opgedane kennis willen we verder werken, zo hopen we dat drempels van diensten kunnen weggewerkt worden, voor iedereen.

2 we kloppen aan bij Vlaamse, federale en Europese parlementsleden, we gaan in gesprek met instellingen en organisaties, ook op internationaal niveau, zoals met de Verenigde Naties. ‘Daar waar de toekomst van een land of een internationale gemeenschap wordt voorbereid is het belangrijk dat de Vierde Wereld kan deelnemen. Als de armsten er niet bij zijn op het moment dat plannen worden gemaakt zullen morgen ook de veranderingen aan hen voorbijgaan.’ Joseph Wresinski

3 we richten ons tot de publieke opinie. We willen het menselijk gelaat tonen van wie in armoede leeft en wijzen op de mechanismen die mensen in armoede houden. Als veel mensen anders kijken naar mensen in armoede kan armoedebestrijding pas echt doeltreffend zijn.

Geen voedselpakketten?

Nee. We zijn geen hulpverleningsorganisatie en geen zorgverstrekkers, maar een mensenrechtenorganisatie. Armoede is een schending van mensenrechten. In alle landen waar ATD Vierde Wereld aanwezig is klinkt de oproep ‘ons verenigen om de rechten van de mens te doen eerbiedigen’. We richten ons daarom niet enkel tot mensen in armoede maar tot een brede publieke opinie.

Armoede bestrijden met kennis

We willen dat de samenleving zoekt naar een waardige manier om armoede op te heffen. Daarvoor is kennis en expertise nodig. Al meer dan 50 jaar benadrukt ATD Vierde Wereld het belang hiervan. We bouwen kennis op in de volksuniversiteit (zie vorige pagina’s). Ook volontairs en medestanders die op weg gaan met gezinnen in armoede bouwen vanuit hun ervaring een kennis op. Medestanders vullen deze kennis aan met ervaringen vanuit de plek waar ze werken en wonen. Dat universiteiten en instellingen onderzoek doen naar armoede is ook heel belangrijk.

Nabijheid

We investeren in nabijheid. In Ronse, Oostende, Brussel, Willebroek en Hasselt zijn vrijwilligers of een beroepskracht aanwezig bij gezinnen in armoede. Zo leren we telkens opnieuw wat het betekent in armoede te leven. We stappen met gezinnen naar diensten om rechten te bekomen en nemen deel aan evenementen. Een directeur van een instelling zei ons: “We merken sinds uw aanwezigheid heel wat positieve evoluties bij het gezin”. Wat mensen voelen in ons present zijn is dat we in hen geloven, ook als ouder. We veroordelen hen niet maar zoeken om hun gedrag te begrijpen. Dat geeft hen kracht waardoor ze zelf voor heel wat veranderingen zorgen.

Diversiteit

Samenkomsten tussen mensen met armoede-ervaring en mensen zonder
armoede-ervaring zijn heel belangrijk omdat dit vooroordelen aan beide kanten kan
doorprikken. Mensen die niet in armoede leven ontdekken dat mensen in armoede krachtige mensen zijn, die niet bij de pakken blijven zitten, geen luiaards en profiteurs zijn en steeds hopen op een betere toekomst voor hun gezin. Mensen in armoede leren dat niet-armen solidair kunnen zijn en niet steeds veroordelend naar hen.
Dat probeerden we te bereiken met volksuniversiteiten, gezinsdagen, kennisdagen, 17 oktober-activiteiten, filmvoorstellingen van “Joseph, de rebel” met debat, info- en gespreksmomenten.
Maar ook via publicaties, website, leesgroepen werd dit beoogd.

Deel van een brede stroming

Samenwerking en netwerkvorming.
Talrijk zijn de samenwerkingsverbanden van plaatselijke groepen met verenigingen en instellingen in hun gemeente of stad.
De film “Joseph, de rebel” werd op meerdere plaatsen vertoond. Dit gebeurde telkens in samenwerking met scholen, culturele verenigingen, bewegingen voor mensenrechten, verenigingen waar armen het woord nemen.

In Vlaanderen en Brussel

We maken deel uit van het Netwerk tegen Armoede, dat bestaat uit 60 verenigingen waar armen het woord nemen: www.netwerktegenarmoede.be
Welzijnsschakels is een vereniging die op landelijk niveau werkt. Op tal van plaatsen in Vlaanderen worden groepen van vrijwilligers ondersteund. Tweemaal per jaar is er een overleg tussen ATD Vierde Wereld en Welzijnsschakels, over visie en missie. www.welzijnsschakels.be

In België

ATD Quart Monde is de Franstalige zusterbeweging. We delen hetzelfde huis in Brussel, werken nauw samen en organiseren sommige acties samen.
We werken mee met het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en maken deel uit van de begeleidingscommissie. ATD Vierde Wereld is één van de vijf door de staatssecretaris aangestelde vertegenwoordigers van verenigingen waar armen het woord nemen. Deze commissie volgt de werkzaamheden van het Steunpunt op, waaronder het tweejaarlijks verslag, en bewaakt haar methodologie. Deze dialoogmethode met mensen in armoede lag, in navolging van het Algemeen Verslag over de Armoede (1994), aan de basis van het Steunpunt.

Internationaal

ATD Vierde Wereld is een internationale beweging met centrum in Pierrelaye, nabij Parijs. Heel wat leden uit Vlaanderen namen reeds deel aan internationale sessies. Belgische volontairs van ATD Vierde Wereld werken in andere landen en omgekeerd. Dat maakt dat samenwerking en uitwisseling voor de hand liggen. Er zijn de Europese volksuniversiteiten en de contacten, soms in real-time via skype, tussen groepen hier en in andere landen. ‘Djynamo’ is de dynamiek die jongeren uit verschillende Europese landen samen brengt.
ATD Vierde Wereld is aanwezig in een 30-tal landen.