De thema’s van de 17 oktober-viering in Kortrijk vanaf 1995

Artikel geplaatst 19 oktober 2013 Print Friendly

Grondrechtendorp II (2013)

In de lijn van de oproep van de Gedenksteen “Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen” koos ATD Vierde Wereld Kortrijk en de Welzijnsschakel De Ketting voor het “Recht om zich te verenigingen”. Overal ter wereld komen mensen samen in de strijd tegen armoede. Te Kortrijk konden de aanwezigen zich virtueel verenigen.

 

Via skype was er ontmoeting met:
- Guy en Vanessa (Filippijnen – Manilla) uitwisselen over de mensen uit de sloppenwijken die zich verenigen om op te komen voor hun gezin, voor anderen (14.30 tot 15.00).
- Marianne en Bert (Frankrijk – Noisy-le-Grand) uitwisselen over TAE. TAE is een bedrijf waar heel arme mensen en mensen uit andere milieus als “compagnons” samenwerken (15.15 tot 15.45).
- Froukje (Centraal-Afrika – Bangui) uitwisselen over jongeren die ondanks het vele geweld in de stad, zich blijven inzetten om samen te komen met anderen (16.00 tot 16.30).

 

 

Grondrechtendorp (2012)


Iedereen heeft recht op recht of niet?! Uit de toespraak van burgemeester, Martine Nuyttens, van het Grondrechtendorp:

 

Met deze actie willen we een krachtig signaal geven naar de lokale politici, naar zij die morgen gaan verkozen worden en die vanaf volgend jaar Kortrijk zullen besturen. We vragen dan ook uitdrukkelijk om in de komende zes jaar extra aandacht te hebben voor een degelijk en goed uitgebouwd armoede-bestrijdingsbeleid in Kortrijk. Het aantal mensen dat in armoede leeft of die juist op de rand leeft, blijft ook in Kortrijk toenemen.
Vandaag hebben we met verschillende organisaties samengewerkt om dit Grondrechten-dorp op te bouwen, want niemand kan dit alleen verwezenlijken. We vragen dan ook aan de politici om samen te werken: samen met de verschillende politieke partijen, samen met sociale organisaties en met hulpverleners, maar vooral ook samen met de mensen in armoede zelf.
Want ook politici kunnen de armoedeproblematiek niet alleen aanpakken. De strijd tegen armoede moet samen gestreden worden. Ais ieder van ons bereid is om op zijn eigen manier samen te werken, dan kunnen we de strijd aanknopen tegen armoede. Want ook in Kortrijk is armoede een zaak van iedereen!

 

In de tent “recht op participatie” van ATD Vierde Wereld Kortrijk en Welzijnschakel De Ketting vertelden de bezoekers hoe ze gewicht wilden geven aan de stem van mensen in armoede.

 

 

 

 

“Soep tegen de armoede” (2011)


Verschillende buurtwerkingen en verenigingen waar-armen-het woord-nemen namen het tegen elkaar op in een soepwedstrijd. ATD Vierde Wereld Kortrijk vroeg aan volwassenen welke ingrediënten er nodig zijn om de armoede te bestrijden, vroeg aan de kinderen wat zij kunnen doen om niet uit te sluiten, om vriend van iedereen te zijn. Een bloemlezing: Veel mensen die zich inzetten voor anderen. Meer rechtvaardigheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vriendschap. De wil om armoede weg te werken. Kinderen schreven: Met iedereen spelen. Alle centen moeten gelijk verdeeld worden.
Onder de deelnemers werden 4 boeken verloot.

 

Foto’s: Liesbet De Baets

 

Op een lekkere en gezonde manier aandacht vragen voor de valkuil van de armoede. (2010)

Tijdens het koken wisselden arm en niet-arm wederzijdse ervaringen van armoede en uitsluiting uit. De namiddag sloot af met een prijsuitreiking voor de beste soep, de oproep van de Werelddag en een stilte-moment voor de slachtoffers van armoede.
Een initiatief in samenwerking met A’kzie en vele andere Kortrijkse partners.

 

- Armoede in Kortrijk, een harde werkelijkheid! (2009) in samenwerking met A’kzie en vele andere Kortrijkse partners (creatieve tentoonstelling – extra gemeenteraadszitting – oproep en stilte – ‘De luizenopera’)
- Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen! Knoop mee de strijd aan! (2008) in samenwerking met A’kzie en vele andere Kortrijkse partners (getuigenissen – stilte – oproep – animatie – feest)
- Extreme armoede uitbannen, een weg naar vrede (2007) (oproepen laten ondertekenen voor internationale solidariteitscampagne)
- 17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede (2006) (straatactie : uitdelen van folders)
- Ontbijt voor wie tegen armoede strijdt - omdat armoede een onrecht is (2005)
- 17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede (2004) (straatactie : uitdelen van folders)
- Zonder thuis ben je nergens. En als je nergens bent, ben je niet (2003) in samenwerking met ’t Hope en Achturenhuis.
- Te Brugge (2002) – geen activiteit te Kortrijk
- Het gerucht – initiatief met het Buurthuis Venning-Veemarkt (2001)
- Kiezen voor de strijd tegen armoede is bouwen aan een Cultuur van Vrede (2000)
- Kinderen willen een rechtvaardige wereld voor iedereen (1999)
- Vakantie, ook voor arme gezinnen (1998)
- Arme gezinnen over de bijzondere jeugdzorg (1997)
- Jongeren dragen hun steentje bij (1996)
- Vierde Wereld, een volk in beweging (1995)