Als armoede je raakt

Geslaagde vorming in Oostende

Artikel geplaatst 26 juni 2009 Print Friendly

ALS ARMOEDE JE RAAKT: hoe de armsten nabij blijven? Onder dit motto organiseerde de medestandersgroep ATD Vierde Wereld Kust op 20 april een boeiende en goed bezochte vormingsavond in Oostende.

Gastspreker Herman Van Breen, permanent werker van de internationale beweging ATD Vierde Wereld, vertelde over armoede en armoedebestrijding hier en nu en de beleving ervan door mensen die in armoede leven. Ook aan bod kwamen inzichten over armoede wereldwijd, armoede doorheen de geschiedenis en, niet in de laatste plaats, het verzet ertegen.

JPEG JPEG

Een prachtig Afrikaans sprookje over solidariteit en het waarom ervan sloot de verrijkende uiteenzetting af .

Wat kunnen we zelf doen?

Vijf medestanders getuigden heel concreet hoe je het voor de armsten kan opnemen als buur, in je vrijwilligerswerk, in je job, als ouder … Het gaat niet over grootse dingen, maar toch kunnen ze het verschil maken. Want je doet mensen nadenken en stelt vooroordelen en uitsluitingsmechanismen in vraag. Is het immers normaal dat wie arm is er niet bij hoort? Vinden we het normaal dat wie arm is zo moeilijk vooruit geraakt in onze samenleving? Aanvaarden we dat de kloof tussen arm en niet arm steeds groter wordt?

In de afsluitende vragenronde werd nog een zeer actueel thema door de aanwezigen aangekaart. Namelijk de nachtopvang voor dakloze mensen in Oostende: een nieuw initiatief, vooral tot stand gekomen door de samenwerking tussen het CAW Middenkust, de deken, ACW-medewerkers, de provincie en veel vrijwilligers uit alle hoeken van de samenleving. Het was dankzij dit breed maatschappelijk draagvlak dat de lokale overheid uiteindelijk mee op de kar sprong. Maar de strijd dient verder gezet te worden voor een permanente nachtopvang het hele jaar door.

Herman Van Breen wees daarbij op de noodzaak van een ’waakzaamheidscomité’ dat alle betrokken partijen blijft verenigen en het thema politiek en maatschappelijk warm houdt.

2 photos