Actie 17 oktober 2014

Artikel geplaatst 1 oktober 2014 Print Friendly

Actie 17 oktober 2014

In de week van 13-19 oktober staat de reuzerennersfiets van Koksijde aan het Sociaal Huis in de Ter Duinenlaan 34 te Koksijde.

 

 

Wat heeft deze fiets te maken met 17 oktober Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede?

Armoede blijft wereldwijd een reuzeprobleem. Armoede zal slechts verdwijnen als de kleine groep "reuzen van de macht en het geld" wereldwijd de opbrengsten van de rijkdommen van de aarde niet meer voor zichzelf houden maar herverdelen.

Op wereldvlak kan zelfs een gemeente als Koksijde de gedachte aan solidariteit en samenwerking versterken met een groot symbool en een duidelijk teken.

Een renner zonder ploegmaats brengt het niet ver. Daarom zeggen ook wij:

"Een ploeg die niemand achterlaat."

Wij roepen alle burgers op om zich te bezinnen over het geweld dat door onrechtvaardig gebruik van de wereldgoederen armoede opwekt en in stand houdt.

Armoede is niet de schuld van arme mensen, maar van een kleine groep die niet wil delen. Als gewone brave burger moeten wij dit niet aanvaarden.

Je staat niet alleen.

Je kan aansluiten bij de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld: www.atd-vierdewereld.be.

of bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen: www.bmlik.be

Je kan een degelijk studieboek lezen: Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm van Daron Acemoglu en James Robinson, uitgeverij Nieuw Amsterdam ISBN 978 90 468 1372 0 (Kan in de bib in Koksijde geleend worden.)

Je kan je verder informeren bij Netwerk Tegen Armoede en de vele initiatieven die genomen worden door allerlei verenigingen waar armen het woord nemen.
Zie http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/

Je kan als vrijwilliger meewerken in de kledingbank: Camino, Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde: caminovzw@hotmail.com 0493 / 14 33 15
Verantwoordelijke: Mevr. Mie Vanmarcke 058 / 51 49 46 of

of in de voedselbank op de basis van Koksijde: De Witte Vogels
verantwoordelijke: Mevr. Gabrielle Ardaen, 058 / 51 24 69 of 0473 / 29 30 38

Je kan in de loop van de week van 13-19 oktober langsgaan in het Sociaal Huis en de petitie tekenen:
Ik betuig mijn solidariteit met mensen in armoede.

Ik wil meewerken met mensen die armoede willen uitbannen.

Ik sluit mij aan bij de ploeg die niemand achterlaat.

Deze petitie zal overhandigd worden aan het Gemeentebestuur van Koksijde om op te roepen tot grotere bewustmaking en tot ondersteuning van die mensen in het beleid die zich inzetten opdat niemand achterblijft.

Een kopie van de petitie wordt bezorgd aan het Netwerk Tegen Armoede en aan ATD Vierde Wereld Vlaanderen.