ATD Vierde Wereld is coöperant van New B

Artikel geplaatst 10 mei 2014 Print Friendly

We missen een bank : coöperatief, transparant, duurzaam, sober en voor de reële economie.

Teken de petitie : http://wemisseneenbank.be/teken-de-petitie.html

De ’beweging’ (het is nog geen bank) NEWB is ontstaan uit de bankencrisis van 2008. De eerste stappen zijn gezet in 2011 en de echte start was op 24 maart 2013. Drie maanden later waren er reeds 40.000 coöperanten die hadden ingetekend op een aandeel van 20 euro.

Bedoeling is dat deze ’beweging’ een coöperatieve bank wordt met drie gelijkwaardige steunpilaren.
1) Burgers: kunnen zich maximaal 6 aandelen van 20 euro aanschaffen. Waarom deze beperking? Het gaat om risicokapitaal en men kiest ervoor de burgers te beschermen. Vandaag (10 juni 2014) zijn er bijna 47.000 coöperanten.
2) Lidorganisaties of het ’middenveld’: tekenen in op een aandeel van 2.000 euro. Het gaat om maatschappelijke aandeelhouders die staan voor een brede waaier van de sociale economie. Zij vertegenwoordigen een enorm netwerk op het maatschappelijke terrein en beschikken over sociale expertise. Vandaag (10 juni 2014) zijn er meer dan 120 lidorganisaties waaronder ATD Vierde Wereld België.
3) Investeerders-aandeelhouders: investeren in een aandeel van 200.000 euro. Om een bank te starten is een groot kapitaal (eigen vermogen) nodig dat kan ingebracht worden door financiële investeerders. Zij leveren structureel bancaire en financiële expertise. Hun dividend is beperkt tot maximaal 6%.

Op de Algemene Vergadering is er één stem per hoofd ongeacht de inbreng. De drie pijlers (colleges) moeten in consensus zijn. Alle colleges moeten bij gewone meerderheid voor stemmen en de colleges hebben een gelijkwaardig gewicht.

De toekomstige bank staat voor 12 waarden die haar ’identiteitskaart’ vormen.
De bank wil participatief (reële participatie van haar coöperanten) zijn. Zij wil universele financiële dienstverlening aanbieden naast toegang voor aangepast krediet voor iedereen (inclusie). Iedereen mag klant worden (als hij coöperant is), ook de minder begoeden. Hierbij wil de bank steunen op de actieve inbreng van tientallen verenigingen en tienduizenden burgers (maatschappelijke inbedding).
De bank zal sober zijn: sobere gebouwen met sobere uitrusting en geen luxepaleizen. Geen bonussen, geen ’ontslagparachutes’, geen bedrijfswagens (behalve voor de ambulante medewerkers of verkopers)... Er wordt een loonspanning gehanteerd van maximaal 1 op 5. Veiligheid staat voorop: er wordt geïnvesteerd in de reële economie, winst is geen doel op zich, er wordt niet gekozen voor speculatie.
Transparantie en eerlijkheid zijn hierbij belangrijk. Naast eenvoud: klanten en coöperanten begrijpen de structuur en de producten van de bank (geen ingewikkelde producten).
De bank zal investeren in sociaal verantwoorde projecten en niet in schadelijke activiteiten voor mens of milieu (duurzaamheid), wil dicht bij haar klanten staan (nabijheid) en ontwikkelt nieuwe producten en creatieve oplossingen (diversiteit en innovatie).

Vandaag (10 juni 2014) heeft
NEWB nog geen banklicentie kunnen verwerven: de Nationale Bank en de FSMA, de toezichthoudende overheid, staan op de rem.
Sinds einde januari 2014 is er een tweede campagne gelanceerd met de bedoeling nieuwe coöperanten aan te trekken en bijkomend kapitaal te verwerven. Zo zal deze beweging niet langer aan de kant kunnen geschoven worden, maar hopelijk kunnen uitmonden in een volwaardige coöperatieve bank ... .

Karl Bogaert