Beginpagina > Wie zijn wij ? >

Publicaties

Regelmatig verschijnen van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld boeken en publicaties. Deze zijn in onze boekhandel in het Vierde Wereldhuis in Etterbeek (Brussel) verkrijgbaar. Ook zijn hier het Documentatiecentrum en de bibliotheek te vinden. Artikelen en boeken over armoede zijn in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar. U kunt doorgaans tijdens kantooruren in de boekhandel en het Documentatiecentrum terecht. Het is echter beter om een afspraak te maken als u zeker wilt zijn van uw zaak. Voor contact: klik hier.

Een overzichts- en bestellijst van Nederlandstalige publicaties vindt u hier.

Onze Jaaroverzichten vindt u hier: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2012.

In Baillet-en-France is het Internationaal Documentatiecentrum Joseph Wresinski gevestigd. Voor de Nederlandstalige website: klik hier.

’Fonto’ is het centrum voor de geschiedenis van de armsten in Europa. Voor meer informatie klik hier. Fonto is gevestigd in Delft, Nederland en wordt gecoordineerd door Henri van Rijn, volontair van ATD Vierde Wereld.

Organisaties tekenen beroep aan tegen de wet van 19 maart 2017 betreffende het statuut van pleegouders

15 november
Organisaties tekenen beroep aan tegen de wet van 19 maart 2017 betreffende het statuut van pleegouders De federale wetgever heeft zich in een nieuwe wet gebogen over het statuut van pleegouders die aan een geplaatst kind het recht kunnen bieden op een veilige omgeving. Dat statuut bestond tot op heden niet. Daarvoor werd terecht het standpunt van verenigingen die de pleegouders vertegenwoordigen, ingewonnen. Ondanks de herhaaldelijke vragen van verschillende verenigingen die strijden tegen armoede, hebben de politieke verantwoordelijken nagelaten om de mening van de ouders van geplaatste (...)

Zeven organisaties op de barricade tegen een verfoeilijke fiscale wet

28 juni
Zeven organisaties op de barricade tegen een verfoeilijke fiscale wet Op dinsdag 27 juni 2017 sprongen zeven organisaties in de bres om bij het Grondwettelijk Hof een beroep in te stellen om een fiscale wet, die nadelig is voor de kinderen van asielzoekers, te laten vernietigen. Met de wet, die stelt dat asielzoekers geen fiscale inwoners van België zijn, wil de overheid voorkomen dat gezinnen die asiel aanvragen een beroep kunnen doen op een belastingkrediet voor kinderen ten laste. Het gaat om fiscale steun voor elke Belgische fiscale inwoner met een laag (...)

Elk leven is een kunstwerk

24 mei
Elk leven is een kunstwerk Deze tekst komt uit een lezing van Wresinski in Leuven op 22 november 1972. Hij vormde de inleiding op een rondetafelgesprek met Belgische academici en studenten rond het thema: ´De uitersten samenbrengen in een wereld van liefde.´ Auteur : Joseph Wresinski, Uitgever : Vrij vertaald door R. Bisschops en B. Morent, Januari 2017, Bron : La créativité et l´éspérance ne sont pas mortes en Quart Monde. Iedere mens, arm of rijk, heeft dezelfde mogelijkheden om lief te hebben, om bemind te worden, wat (...)

Voortgangsrapport 2016

3 mei
Voortgangsrapport 2016 Dit voortgangsrapport biedt een uitstekende kans om terug te blikken op 2016. In de media werden we geconfronteerd met hallucinante cijfers rond gezinnen en kinderen die in armoede leven. Daarbij legden politici en de goegemeente te vaak de oorzaak bij de mensen zelf. In 2016 begonnen we een nieuwe beleidsperiode waarbij we een antwoord gaven op bovenstaande realiteit. De campagne “Waarheid of fabel” werd op gang getrokken, een nieuwe groep in Leuven zag het licht en we begonnen ook te (...)

OPINIE: Voorkomt basisinkomen armoedeval?

4 april
OPINIE: Voorkomt basisinkomen armoedeval?

Kamerlid Nele Lijnen wil dat België onderzoekt of het basisinkomen kan ingevoerd worden. Als voordelen worden aangehaald dat andere uitkeringen niet meer betaald moeten worden en dit betekent een serieuze besparing en extreme armoede en de armoedeval zouden verdwijnen.

In het najaar van 2016 debatteerden we tijdens een bijeenkomst van ATD Vierde Wereld met mensen met armoede-ervaring en voorstanders van het invoeren van het basisinkomen over het basisinkomen.


Persbericht - STOP ARMOEDE!

14 februari
Persbericht - STOP ARMOEDE! Zaterdag 18 februari, van 14 tot 17u, lanceert de internationale NGO ATD Vierde Wereld de campagne “Stop armoede: samen voor waardigheid”. Op het Brusselse Beursplein wil ze voorbijgangers interpelleren rond armoede. Daarvoor organiseert ze een straatquiz, sensibiliserende acties, muzikale animaties en een informatiestand. Onlangs gepubliceerde cijfers tonen aan dat in België 1 op 4 kinderen in armoede opgroeit. In Brussel worden 4 op 10 kinderen in armoede geboren. Een ander onderzoek toont (...)

Zijn de mensenrechten in België bedreigd?

December 2016
Zijn de mensenrechten in België bedreigd? Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. (Artikel 25 van de (...)

Wenskaarten 2016-2017

Oktober 2016
Wenskaarten 2016-2017 ATD Vierde Wereld brengt ook dit jaar een nieuwe reeks van 5 wenskaarten uit! Als je deze wenskaarten koopt, steun je de projecten en andere acties die ATD Vierde Wereld wereldwijd samen met mensen in armoede organiseert! Bedankt voor je bestelling! Op de afbeelding hieronder kan je de 5 nieuwe wenskaarten zien: 1 kaart + 1 enveloppe = 1 euro. Mapjes met 10 verschillende kaarten uit verschillende series van voorbijgaande jaren, (Bestelcode: S). 1 Mapje kost € 5. Alle (...)

Voortgangsrapport 2015

Mei 2016
Voortgangsrapport 2015 Elk voorjaar kijken we even achterom. Welke weg hebben we afgelegd? Waar staan we nu en hoe gaan we verder? Armoede uitroeien blijft de ultieme uitdaging. Maar om niet verlamd te raken door een doel dat soms onbereikbaar lijkt, hebben we vijf bakens uitgezet. 1 Op zoek naar mensen in diepe armoede Zoeken alleen volstaat natuurlijk niet. In de regio Ronse gaan we op weg met ouders met jonge kinderen. Door heel intensief aanwezig te zijn, proberen we het leven van jonge gezinnen vandaag (...)

OPINIE: Wonen

Maart 2016
Begin dit jaar wees sociologe Jana Verstraete ons op het hoge aantal uithuiszettingen. Wekelijks belanden er tot 250 huishoudens op straat. Dit hoge aantal zou volgens het Netwerk tegen Armoede vooral het symptoom zijn van de Vlaamse wooncrisis: “een krapte op de private huurmarkt, een acuut tekort aan sociale woningen en fors stijgende energieprijzen”. Maar deze crisis geeft daarenboven mede aanleiding tot heel wat andere negatieve symptomen, gaande van slechte woonomstandigheden tot (...)

OPINIE: Pleegzorg

Maart 2016
Vanuit mijn engagement binnen ATD Vierde Wereld Vlaanderen ben ik de laatste 9 jaar op weg gegaan met ouders die in armoede leven. Sommige ouders hebben kinderen die uit huis geplaatst zijn, vaak in pleeggezinnen. Kinderen opvoeden is nooit een gemakkelijke opdracht. Als je door de armoede voortdurend moet vechten tegen allerlei problemen (te weinig ruimte om te leven in je woning omdat je geen ruimere woning kunt betalen, de uitkering of je loon dat te laag is waardoor je een schuldenberg (...)

Brochure "Samen op weg gaan geeft vertrouwen"

Oktober 2015
Brochure Met gepaste trots stelt ATD Vierde Wereld Vlaanderen haar nieuwe brochure voor: Samen op weg gaan geeft vertrouwen: handvaten voor een opbouwende relatie tussen hulpverleners en hulpvragers met armoede-ervaring. Deze brochure bevat getuigenissen en bedenkingen van mensen met armoede-ervaring, begeleiders en hulpverleners rond de volgende vragen: Welke drempels ervaren mensen in armoede naar hulpverlening toe? Wat gaat er reeds goed in de relatie tussen beiden? En wat kan er beter? (...)

Wenskaarten 2015-2016

September 2015
Wenskaarten 2015-2016 Met gepaste trots bieden wij u dit jaar een nieuwe reeks van 6 wenskaarten aan! Met uw wensen kan u iemand blij maken of een hart onder de riem steken en u steunt de culturele projecten en andere acties die we samen met mensen in armoede wereldwijd organiseren. Alvast bedankt voor uw bestelling! Op de afbeelding hieronder kan u de 6 nieuwe wenskaarten zien. 1 kaart + 1 enveloppe = 1 euro. Mapjes met 10 verschillende kaarten uit verschillende series van voorbijgaande jaren, (...)

Publicaties en wenskaarten 2015

September 2014
Publicaties en wenskaarten 2015 Met gepaste trots kunnen wij u dit jaar een reeks van maar liefst 8 nieuwe wenskaarten aanbieden, waaraan meegewerkt is door kunstenaars uit verschillende landen waar de Beweging ATD Vierde Wereld actief is. Met uw bestelling steunt u culturele en andere acties die we in samenwerking met mensen in armoede wereldwijd organiseren. Alvast bedankt voor uw bestelling! Op de afbeelding hieronder ziet u al de acht nieuwe wenskaarten. De PDF-versie van de hele folder vindt u via deze link. (...)

Gevecht voor menselijke waardigheid in Tanzania

December 2013
Gevecht voor menselijke waardigheid in Tanzania Volontair van ATD Vierde Wereld Niek Tweehuijsen ging in Tanzania op zoek naar Patricia, de verpleegster die in zijn jeugd een aantal jaren bij hen in huis had gewoond. Hij belandde al snel aan de onderkant van de maatschappij in Dar es Salaam waar overleven het uiterste vergt. Niek vecht tegen de verleiding om in zijn eentje de problemen voor de allerarmsten op te lossen. Met vallen en opstaan ontdekt hij dat zonder de ervaring en deelname van de armsten duurzame ontwikkeling een illusie (...)

Publicaties en wenskaarten 2013-2014

September 2013
Publicaties en wenskaarten 2013-2014 Met gepaste trots kunnen wij u dit jaar een reeks van maar liefst 8 nieuwe wenskaarten aanbieden, waaraan meegewerkt is door kunstenaars uit verschillende landen waar de Beweging ATD Vierde Wereld actief is. Voor degenen die de film ’Joseph, de rebel – Van wanhoop tot verzet’ nog niet gezien hebben, blijft de DVD een absolute aanrader. Op de achterpagina vindt u meer informatie over deze indringende rolprent en over andere publicaties van ATD Vierde Wereld. Ook is er de indringende,korte (...)

Film rekent af met clichés rond armoede

Juni 2013
Film rekent af met clichés rond armoede Armoede realistisch en toch waardig in beeld brengen op een manier die boeit en raakt, zonder op goedkoop sentiment te spelen, vergt veel kennis en inzicht én filmvaardigheden van hoog niveau. Na meer dan 35 voorstellingen vanaf februari 2012 in kleine en grotere zalen in Vlaanderen en Brussel weten we het zeker: ’Joseph, de rebel – Van wanhoop tot verzet’ van de Franse filmmaakster Caroline Glorion is zo’n film. Een eyeopener bovendien die afrekent met clichés en vooroordelen. Steeds vaker (...)

Film ’Joseph, de rebel’ in Vlaanderen

April 2013
Film 'Joseph, de rebel' in Vlaanderen

Over een gevecht voor waardigheid en mensenrechten en de oorsprong van de beweging ATD Vierde Wereld en 17 Oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

De film ontleent zijn kracht ook aan de ongebruikelijke samenwerking tussen professionele acteurs en gelegenheidsspelers, waaronder jongeren en kinderen, die zelf in hun leven armoede hebben meegemaakt.

Een film van Caroline Glorion uit 2011 met Jacques Weber, Anouk Grinberg en mensen met ervaring van armoede.


Pagina's : 1 | 2